>> Projecten

Zuilen, Utrecht

Terug naar overzicht

Pionstraat

In Zuilen, Utrecht heeft de PeHa Group in 1994 aangekocht de kerk van het Christelijk gereformeerde kerkgenootschap Utrecht-Noord en de daarbij liggende Lager Technische School. Ten behoeve van gemeld Kerkgenootschap kocht PeHa de leegstaande kerk van Nederduits Hervormde Gemeente.
Op kosten van de PeHa is de nieuwe kerk van het Christelijk Gereformeerde Genootschap verbouwd en aangepast.

Een opmerkelijke driepartijen-overeenkomst, met als resultaat tevredenheid van alle betrokken partijen.


De PeHa Group heeft na de totale sloop van kerk en school een ontwikkeling voor de ogen die zal voorzien in een grote behoefte in deze wijk: een winkelcentrum van 45.000 m2 met 30 seniorenwoningen.