>> Historie

Historie

De PeHa Group, tegenwoordig een conglomeraat van meerdere vennootschappen, is oorspronkelijk in 1960 als beleggingsmaatschappij opgericht met als doelstelling een pensioenvoorziening ten gunste van het KLM personeel.

De letters P en H zijn de internationale registratieletters van Nederlandse vliegtuigen, waartoe ook de KLM vloot behoort.
De letters hadden echter in dit geval een dubbele betekenis: ook werd daarmee bedoeld de afkorting van "pursers" en hofmeesters", cabinepersoneel werkzaam bij de KLM.

Door inbreng en initiatieven van nieuwe aandeelhouders zijn de oorspronkelijke basisactiviteiten vanaf 1984 projectmatig uitgebouwd en wordt naast het beleggen in vastgoed meer en meer het accent gelegd op de ontwikkeling van bedrijfobjecten, waaronder winkelcentra, kantoorgebouwen, hotels, cafés en restaurants. Ook wordt in meerdere mate de nadruk gelegd op woningbouw projecten.

In de afgelopen 10 jaar heeft de PeHa Group zich onder meer gespecialiseerd in de herontwikkeling van oude fabriekscomplexen en stads vernieuwingsprojecten, onderzoekt zij zogenaamde inbrei-lokatie, waarbij vaak in nauwe samenwerking met de diverse gemeentes, waarin deze lokaties zich bevinden, doeltreffende en passende oplossingen worden gecreëerd.

Na oorspronkelijk alleen werkzaam te zijn geweest op de Nederlandse vastgoedmarkt, heeft de PeHa Group in de voetsporen van de oorspronkelijke oprichters haar vleugels uigeslagen en is nu ook internationaal werkzaam.