>> Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

Voor de PeHa Group is de sleutel tot efficiënt management en succesvolle transacties de synergie tussen de verschillende werkmaatschappijen van de Group. Hoewel deze onafhankelijke opereren, worden de diensten die alle werkmaatschappijen aanbieden altijd scherp geobserveerd en zonodig gecombineerd door de PeHa Holding B.V.

Het totale dienstenpakket dat door de PeHa Group wordt gerealiseerd, omvat het volgende:

  • Investeringen onroerend goed
  • (Her-) ontwikkeling van commerciële onroerend goed projecten
  • Juridische diensten
  • Advies en bemiddeling in commerciële onroerend goed transacties
  • Kapitaal financiering